FKSP – platba dovolené zaměstnavatelem

Pokud to Váš zaměstnavatel umožňuje, zajistíme Vám čerpání příspěvku na dovolenou
z fondu kulturních a sociálních potřeb ( FKSP ) od Vašeho zaměstnavatele.

V rámci FKSP lze objednat  pobyt dle aktuálních cen.
Objednávky v rámci FKSP zasílejte na e-mail: chalupalevandule@email.cz

Na objednaný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli.