Zpět na výlety

Bílé Karpaty z kola!

Krajina Bílých Karpat je díky své členitosti ideální pro cykloturistiku s nespočtem kilometrů značených tras. Oblastí vede několik značených cykloturistických tras, ale na ta nejkrásnější místa Vám rádi zavedeme. Vyznačené cykloturistické trasy v okolí Strání vedou návštěvníky okouzlující přírodou do typické moravskoslovácké krajiny s loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými chalupami. Vybrali jsme pro Vás pár zajímavých okruhů.

1.Kolem Straňanského chotára

Náročnost: střední
Délka trasy: 16 km
Popis: trasy se dají absolvovat oběma směry

Ulicí Podsedky ke straňanské vodní nádrži (3km), dále na javořinské rozcestí (3km) po vrcholové cestě ke Kamenné boudě (3km) k rozdvojení cest (0,6km) vlevo ke Skalce po pravé straně Letecký památník (2km) na rozcestí v levo do lesa (0,4km), sjezdem okolo chaty Šajby (3km) do obce Květná (1,5km) a poté po cestě do Strání (1,5km).

2.Rozhledna Jelenec- Velká Javořina

Náročnost: náročná
Délka trasy: 11 km
Popis: trasy se dají propojit
Varianta 1:

Z obce Strání na Hrabinu (4 km) po červené značce míjíte Kamenou boudu (3 km) pak okolo Bětčina javoru (3km) vrchol Velké javořiny (1,5 km), sjezdem k Holubyho chatě – SK( 1km) a poté po zelené (2 km) Rozhledna Jelenec.

Varianta 2:
Délka trasy: 22 Km

Z obce Strání do Květné přes hraniční přechod Strání-Moravské Lieskové, odtud po (5 km) odbočíme doprava na obec Cetunu (3 km), projedeme jí k rozcestí (2 km) a vystoupáme k Holubyho chatě (12 km). Od ní na vrchol Velké Javořiny (necelý 1 km). Od Holubyho chaty po zelené (2 km) Rozhledna Jelenec

3.Naučná stezka Květná

Náročnost: malá
Délka trasy: 7 km
popis:

Stezka začíná u sklárny v Květné. Trasa vede ke koupališti a dovede nás do údolí Svinárského potoka. Odtud vede lesní cestou nahoru k vodojemu. Po polní cestě dojdeme k přírodní památce Mechnáčky. Dále vede trasa lesem až ke Svinárskému potoku. Odtud se pak trasa otáčí směrem ke Květné. Od lesního pramene U cicúrku, se vydáme kolem hájovny, odkud se trasa stáčí směrem k hranici se Slovenskem. Dál nás trasa zavede k lesnímu močálu U sladké jabloně. Půjdeme podél slovenské hranice k potoku Kaštinka a dál k mostku přes říčku Klanečnici. Odtud už jen do Květné na hlavní silnici, kde náš výlet ukončíme. Na trase je celkem 9 zastávek a vydat se na ni mohou pěší i cyklisté. Navštívit ji můžeme po celý rok bez omezení.