ZpětZpět na Aktivity

Farní Dvorana
Kaplička v Uhliskách
Kostel Povýšení sv. Kříže
Rolnický dům č. p. 216
Socha sv. Jana Křtitele
zdroj: www.stráni.cz

Farní dvorana

V dnešní době Dvorana, slouží jako kulturní zařízení pro občany. Konají se zde různé společenské akce (oslavy narozenin, schůzová činnost spolků). Hlavně slouží místnímu divadelnímu souboru Karla Högera a dechové hudbě Straňanka.

Kaplička v Uhliskách

Kaple pochází z roku 1816 a dle reversu Jana Popelky z 16. září 1816 je vystavěna jako kaple Panny Marie Bolestné. O kapličku se starají místní lidé a udržují ji pořád v krásném stavu.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel je postaven v pseudogotickém stylu a je hodnotným dokladem architektonické tvorby počátku 20. století. Chrám byl vysvěcen 24. 9. 1911 Dr. Karlem Wisnarem, světícím biskupem olomouckým. V roce 2000 byl kostel Povýšení svatého kříže ve Strání prohlášen za kulturní památku.

Památky lidového stavitelství – rolnický dům č. p. 216

Dům čp. 216 se sýpkou v podstřeší a s dekorativním rámováním oken patří k hodnotným dokladům lidového stavitelství v obci. V současné době objekt slouží především o hodech a fašanku.Barevné ztvárnění fasády je založeno na kontrastu tmavé podrovnávky a světlé stěny. Podélně okapově orientovaný dům s návratím – hospodářským prostorem, kterým se vjíždí do domu, se souměrnou sedlovou střechou na obdélníkovém půdoryse a hambálkovým krovem krytým pálenou krytinou je typickým představitelem této oblasti. Stavení se nachází v trati s místním názvem „Štrbákovec“ a je umístěno v centru obce nedaleko obecního úřadu. Vlastníkem domku je obec Strání. Vlivem dlouhodobého neudržování byl dům ve špatném stavebně – technickém stavu. V roce 1997 byla zahájena památková obnova. Za touto opravou se skrývala především snaha o oživení a využití domu jako kulturního centra v obci v návaznosti na místní tradice, což se opravdu podařilo. K dalším památkám lidového stavitelství v obci patří i stodoly u čp. 85 a 117 a seník u čp. 85.

Socha sv. Jana Křtitele

Socha je kulturní památkou. Po 207 letech byla socha znovu posvěcena P. Turkem dne 27. 6. 1999.Socha svatého Jana Křtitele dnes stojí u hlavní silnice na sídlišti U Svatého Jána ve Květné. Přivezl ji z Terstu (Itálie) asi v roce 1792 na koňském povozu praděd Josefa Vintra č. 35 – Jan Vintr. Nápis na podstavci sochy hlásí:„Od Jana Wintra postavený,z kamene postavena,ať hlásá socha Božského Jana.“Jan Vintr byl jedním ze straňanských formanů, kteří za doby, kdy nebylo železnic, vozili zboží do dalekých zemí a odtamtud jiné zboží přiváželi. Někteří straňanští formani projezdili tak mnoho zemí, hlavně východních.Socha byla restaurována v roce 1994 – 95 akademickým sochařem Pavlem Gabrielem. Náklady na její obnovu činily 50 000 Kč.